La cultura talaiòtica

Totes les societats deixen la seva petjada en el territori, però tal vegada les cultures prehistòriques de Mallorca, especialment la cultura talaiòtica, van introduir unes construccions tan majestuoses que han traspassat en el temps fins aquests dies i encara conformen un paisatge singular.

Apareixen noves construccions que, juntament amb un nou sistema social i econòmic, obren la darrera i més rica de les etapes de la prehistòria de les Illes Balears. Una característica rellevant és l’arquitectura ciclòpia, construccions d’edificacions amb grans blocs de pedra, la qual evidencia la complexa organització de la comunitat.