Projecte anual de conservació-restauració, museïtzació i protecció del Poblat Talaiòtic de s'Illot (2020)

Publicat el

Actualment, s'està duent a terme el Projecte de conservació-restauració i protecció del Poblat talaiòtic de s'Illot, el qual forma part del projecte més ampli "Pla de Conservació-restauració, Musealització, Protecció, Adequació i Divulgació del Poblat talaiòtic de s'Illot (2017-2020)".

Aquest últim té un projecte arquitectònic equivalent ("Projecte de conservació-restauració, museïtzació i protecció del Poblat talaiòtic de s'Illot (2018-2020))", ja aprovat el 2019 pel Consell de Mallorca i que es va començar a executar l'any passat.

El present projecte representa la terminació de l'execució de l'esmentat projecte arquitectònic, i inclou tots els treballs de tal projecte excepte el de l'eliminació de la terrerola (capítol 5), que ja es va executar el 2019.

En resum, aquest projecte anual inclou l'execució de les següents actuacions:

- Restauració íntegra dels següents espais: habitacions dels talls 14, 15, 18, 19, triangular i SN1, i restauració parcial de l'turriforme, prèvia finalització de l'excavació dels seus sediments.

- Museïtzació d'espais ja excavats (turriforme, habitacions dels talls 14, 15, 18, 19, triangular i SN1), mitjançant la col·locació de nou paviment de triturat ceràmic.

- Restauració de murs visibles a dia d'avui, i col·locació de granulat per protegir i delimitar les estructures del sud, sud-oest i oest del tturriforme, i del talaiot circular exterior del poblat.

- Consolidació preventiva de la terrerola antiga de la zona sud-est del jaciment mitjançant excavació arqueològica.

Fruit d'aquestes actuacions, se'n faran altres de complementàries: treballs de desempedregament, planimètrics, classificació i estudi de materials, analítiques, informes, etc.

Totes aquestes intervencions, les quals estan recollides en el projecte marc i en el projecte arquitectònic abans esmentats, tenen com a principals objectius els següents:

- Museïtzar el jaciment

- Millorar l'aspecte del jaciment, la seva visualització i interpretació.

- Assegurar la conservació i protecció del poblat.

- Millorar el jaciment com a atractiu cultural i turístic.

- Difondre'l i consolidar-lo com jaciment punter de la Prehistòria de Mallorca.