Proposta Didàctica 2017/2018

Publicat el

OFERTA D’ACTIVITATS DIDÀCTIQUES CURS ESCOLAR 2017/18

 

Des de l’Ajuntament de Sant Llorenç consideram molt interessant aquesta oferta didàctica per a les escoles, ja que oferim un dia complet en el qual els alumnes podran gaudir d’una visita a un dels jaciments arqueològics més importants de la cultura talaiòtica de Mallorca. Els infants aprendran a conèixer millor qui eren els talaiòtics, com vivien i els costums que tenien.

 

 

L'oferta didàctica que ofereix el centre ha tengut molt bona acollida i molt bones crítiques per part de les escoles que han escollit aquesta visita per complementar la formació dels escolars en matèria de prehistòria. Podeu visualitzar un vídeo del que és un resum de la visita a la plana web del poblat, dins l’apartat de visites escolars a la web www.talaiotsillot.es

 

Totes les societats deixen la seva petjada en el territori, però tal vegada les cultures prehistòriques de Mallorca, especialment la cultura talaiòtica, van introduir unes construccions tan majestuoses que han traspassat en el temps fins aquests dies i encara conformen un paisatge singular.

LA CULTURA TALAIÒTICA (850 aC al 550 aC)

Apareixen noves construccions que, juntament amb un nou sistema social i econòmic, obren la darrera i més rica de les etapes de la prehistòria de les Illes Balears. Una característica rellevant és l’arquitectura ciclòpia, construccions d’edificacions amb grans blocs de pedra, la qual evidencia la complexa organització de la comunitat.

 

 PROPOSTA DIDÀCTICA PEL CURS ESCOLAR 2017/2018

 

Aquesta oferta didàctica va adreçada als alumnes de tercer cicle de primària i primer cicle d’ESO especialment, pels qui hi ha el material didàctic elaborat, però els altres cicles també poden assistir ja que la visita s’adapta a l’edat dels infants.

 

A l’arribada dels escolars, l’equip de monitors els dóna la benvinguda i després comença la visita, que consta de tres parts:

 

  •  Una visita guiada al centre d’interpretació on els alumnes poden fer un repàs per l’època pretalaiòtica i talaiòtica, sab un poc més d’aquests primers pobladors, poden conèixer què feien, com es relacionaven, què menjaven... i també tenen la opció de veure una escena de la vida quotidiana d’una família de l’època a través del teatre virtual; així com també observar una maqueta de tot el poblat que permet tenir una visió general de totes les estructures que conformen el jaciment. 
  • Una visita guiada al jaciment per veure i interpretar el que ja han vist dins el centre, passejant per l’itinerari exterior i per damunt les passarel·les de fusta que enlairen als infants fins damunt les estructures, cosa que permet veure des de d’alt el jaciment sense trepitjar-lo. Una vegada finalitzada la visita exterior, els alumnes podran visualitzar mitjançant fotografies, la tasca realitzada pels arqueòlegs durant les seves excavacions, així com també els objectes trobats en el jaciment. 
  • Finalment, la visita es complementa amb un taller perquè puguin tenir l’experiència d’experimentar, entre els que poden escollir:

Taller d’elaboració de ceràmica primitiva

Taller d’elaboració de fones i taller de tir amb pilotes de tennis

Taller de pintura rupestre, el qual va ser la novetat del curs escolar 2015-2016 i que va tenir una gran acollida.

 

UN JACIMENT EN CONSTANT ACTIVITAT ARQUEOLÒGICA

 

El Poblat Talaiòtic de s’Illot és un jaciment en constant fases d’investigació pel fet que, des de l’any 2007; any en què l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar el va assolir com un objectiu prioritari a nivell cultural i històric;  s’hi han duit a terme tasques de recuperació i investifació ininterrompuda.

 

El passat juliol de 2016, culminant les actuacions del pla d’investigació quinquennal del Poblat Talaiòtic de s’Illot, va començar la fase final d’intervenció amb el projecte anomenat “Proyecto para la ejecución de actuaciones de conservación y revalorización del Poblado Talayótico de s’Illot”, que fou presentat a la convocatòria del Govern Espanyol, a través de la línia de subvencions de l’1,5% cultural.

 

L’objectiu principal del projecte era revalorar el jaciment, i les diferents actuacions que es dugueren a terme anaven encaminades a aquest propòsit, les quals foren:

*    Taques de despedregament.

*    Consolidació d’estructures en perill d’ esfondrament.

*    Excavació i restauració del santuari 2.

*    Realització de sondejos arqueològics en diferents estructures.

*    Realització de feines complementàries a les de camp (treballs planimètrics, classificació i estudi de material, analítiques...).

 

Per tant, aquesta darrera campanya ha estat clau per acabar de donar al Poblat Talaiòtic de s’Illot, l’empenta definitiva per a que es consolidi com a un atractiu turístic i cultural de referència.

 

A través d’aquesta proposta didàctica, per tant, els alumnes podran veure l’estat en el qual es troben les diferents estructures que formen el poblat. Podran observar i diferenciar com encara hi ha zones que no han estat mai excavades; altres que estan en fase de consolidació i restauració i, finalment, estructures totalment excavades, la qual cosa fa que la interpretació del jaciment sigui més didàctica.


PREUS ESCOLARS CURS 2017/2018

 

Els preus escolars per al curs 2017/2018, són els següents:

 

*    Visita guiada al centre i al jaciment à 2€ per nin/a

*    Visita guiada al centre i al jaciment amb taller à 4€ per nin/a

 

 

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ

 

Podeu dur a terme les reserves o sol·licitar més informació sobre el Poblat Talaiòtic a:

*    www.talaiotsillot.es

*    Telèfons: 971 81 14 75 // 629 54 73 86 (Rafela Riera)

 

*    Adreça electrònica de contacte: rriera@santllorenc.es